A493 - B-n "cergatic contricio perfectoa jayotcenda amorio andibatetic, eta atrictioa veldurretic, contritcio perfectoac bat confesatu gabe barcatcen zaitzquio becatu mortalac, eta paratcen da Jangoicoain gratcian, baƱo atrictcioaiqui bacarric etztire conseguitcen efecto ebec".