A491 - B-n "edo Jangoicoain gratcia galdu delacos, proposituaiqui confesatceco eta ementzaco".