A488 - B-n "Damu edo sentimentuac Jangoicoa ofendituas nordelacos -dena delakotz, alegia-, au da ceren den gutcis ona".