A486 - "Vietara: Vata perfectoa eta bertcea etz ain perfectoa deitcen baitugu atritcioa" B-n.