A48 - "Lemisco/lemitsico/lemitco/lemisico/lembisico", forma ezberdinak testuan zehar gauza bera adierazteko. B-n "lemitsico" baina hurrengoetan "lemitscoa".