A473 - Galda markarik gabe orijinalean. B-n "Sacramentua" idatzia. Hemen ere galda markarik gabe.