A46 - B-n "Jangoicoaren" idatzia. "-aren" genitibo atzizkia maiz banandurik idazten du; guk beti elkartuko dugu; halere, lexemak "-a"z bukatzen direnean birritan ez dira emango: "virgina aren" eskuizkribuan, guk "Virginaren". Gainean "V" idatzia.