A456 - B-n "lemitsico aita eta amain ganic". Jarraian datorrena ez dago B-n.