A444 - B-n "eta deseyu sanduatzuc ceñequin intcitatcen vaitu gure vorondateac oneraco".