A443 - B-n "ceñequin Jangoicoac ilustratcen baitu gure entendimentua".