A44 - "confereorri" beharko luke; B-n "confesororeai" erratuz.