A438 - B-n ez da azaltzen. Jarraian "etz acabatu gautza conducenteic seculaco vitcico".