A430 - B-n, jarraian, "ceƱen medios ematen baitigu guri gratciac eta virtuteac".