A428 - Hasieran "Matrimonioain" idatzia. Jarraian datorrena ez dator B-n.