A427 - Ondotik "tcea" bukaera idatzi du; beste guztietan bukaera berdina behar dela adierazten da.