A420 - B-n "erretcibitu". Agian, A-n erratua da, bitan esaten baita "obratu".