A41 - Gainean "A.-B.-C.-D" idatzia, argitaratzeko prestatua, alegia.