A400 - B-n aurretik "M. Errantquitzu obra misericordiascoac" idatzia. Dena den, "Errantzquitzu" beharko luke plurala baita.