A389 - B-n "Ontan faltatugabe arditzaque goitcetan cembait gautza?"