A382 - B-n "Niongo maneras, eta cometitcen tuste vi vecatu mortale vi gautza evetan faltatcen duten gutcietan".