A38 - "vedeicatua da zure sabeleco frutoa andre..." idatzia eta birritan esana. B-n "bedeicatua da".