A379 - B-n, erratuz, "alegatu" idatzia; jarraian "obligatcentu cristio adimentura allegatu diren gutciei".