A377 - B-n hirutan idatzia "vaita vaita baita", alegia.