A376 - B-n etzpadu aitcen, edo egoten vada artan edo parte "impedituic estaonac etzpadu aitcen edo egoten vada artan edo parte notablean devotcioic gave, edo paratcen vada peligroan metza etz entzutceco da valioric gabe, edo paratcen vada peligroan metza etz entzuteco".