A373 - B-n "confesatcea urtean vein vedere eta baita aurquitcen vada hiltceco peligroan, edo comecatu vear dugu. Yrugarrena Bazco garitzimacoetan comecatcea".