A370 - Azpian "Jangoicoaren leguesco" ezabatua. Genitibo edutezkoa espero zitekeen. B-n hasieran "M." eta dena azpimarratua.