A365 - "-rekin" > "-ekin", soziatiboko mugagabeko atzizkia; erantzunean, aldiz, "-areki > -aeki > aiki" mugatu singularrerako B-n "-equi".