A364 - B-n "delito falsoa ó verdaderoa vaña ocultoa, edo votatcen diolaic aurpeguira vere defectuac".