A361 - Lerro gainean idatzia. B-n jarraian "gaitzqui gure progimoas".