A36 - B-n "zurequi"; "-ki" atzizkia komitatiborako agertuko da B-n dotrinan.