A354 - Ikusten denez, komitatiboaren atzizkia txandakatuz darabil, gehienetan "-qui" bada ere.