A353 - Aditz laguntzailea falta da. B-n "da" ezartzen da.