A352 - B-n "ejecutatcen duenac" eta "iten duenac". Azken partean elementuen ordena aldaketa eta "ontasunetan" sartzen du.