A343 - Sudurkariaren grafia lerro gainean idatzia.