A34 - B-n "fruto", eta jarraian, erratuz agian, "bedeicatuoa".