A331 - "ceinbat" erratuz ziurrenez, B-n forma zuzena baitago. Bestalde, B-n "vertcen daco".