A319 - Aurreko galderan "humeek dituztenez landara" ulertu behar da. Erantzunean: "zarragokoek dituztenak [...] eta aiten obligazioak". B-n: "Bay, Jauna: Veren superioreac vertcen inferiorendaco".