A307 - B-n "Norc honratcentu aita eta amac?", galda markarik gabe.