A306 - Ergatiboa beharko luke. Bestalde, ondotik datorren "gauren", 3. pertsonan beharko luke, sujetoarekin komunztadura eginez.