A303 - B-n "blasfemia votatcea, vaita erratea hitz injuriosoac Jangoicoain contra, edo verce Sandues, vaita becatu mortala".