A300 - B-n "Cer erremedio da juramentu vanoic ez iteco?"