A291 - B-n "Eta cumplitcea รณ lutzatcea notablequi da". A-n "de" ageri da baina erratutzat jotzen dugu ez baitu horrelakorik inoiz egiten.