A289 - Hasieran "eguiaic" idatzia. B-n jarraian: "ez etaere justitciai eta juramentuai".