A288 - B-n ez da "gauza" azaltzen, "causa" bakarrik; jarraian: "รณ gautza guti valio duenaingatic".