A281 - "Eta cer becatu itendu juramentu itenduenak eguia gabe, edo dudan balimbadao juramentua den eguia edo etz?"