A275 - Aditz laguntzailea falta da. B-n "Norc itendu".