A256 - B-n "Ura icutsi eta artas oroigaitcen, eta imagina delacos, indetzagun erreverentcia".