A246 - Hasieran "mertchedeac" idatzia. Lehen "mercheac" idatzia.