A245 - Orain arte "Ama Virgina" idatzi du. B-n "Ama Verginai".