A242 - Aditz laguntzailea falta da. B-n "dutzu" idatzia.